Hem   Presentation   Besiktning/Värdering   Föredrag   Studiecirklar/Kurser   Dokumentation Webbshop
Glashistoria   Svenska glasformgivare   Studioglashyttor   Glasteknik   Glaslitteratur   Utställningar   Glasfrågor   Glasblogg   WebbutställningKontakt

Litteratur: GLASBRUK
   Glasformgivare     Glasbruk Glasutställningar Glashistoria Glasteknik
Alsterbro Glasbruk
1871 - 1969

Författare: Torbjörn Fågelberg och Carl Ivar Scheutz
Utgivningsår:
Förlag: Kalmus (Kalmar läns Fornminnes- och hembygdsförbund)
Format: 145 x 210 mm
ISBN: 91-85926-00-0
Bergdala glasbruk - ett gammalt men nytt glasbruk
Författare: Olle Krantz
Utgivningsår: 2009
Förlag: Glas i Hovmantorp
Format: 2010 x 300 mm
Boda glabruk
Boda 1864 - 1964
Författare: Olof Nordström
Utgivningsår: 1964
Förlag: Boda Glasbruk
Format: 170 x 250 mm
Boda Glas
Utgivningsår: 1960-talet
Förlag: Boda glasbruk
Format: 150 x 210 mm


Borensbergs glasbruk. Buteljglasbruket vid Göta kanal och Motala ström
Författare: Bo G Persson
Utgivningsår: 1991
Förlag: Borensbergs Hembygdsförening
Format: 210 x  295 mm
 Böhlmarks Lampfabrik
1872 - 1937 (Pukeberg)

Författare: Erik Andrén
Utgivningsår: 1937
Förlag: Arvid Böhlmarks Lampfabrik
Format: 205 x 285 mmEda Glasbruk
Minnesbilder
Författare: Ulla-Carin Paulsson, Patricia Söderberg, Gunnar Lersjö
Utgivningsår: 1985
Förlag: ABF Västra Värmland
Format: 210 x 210 mm
ISBN: 91-7810-328-2
Eda Glasbruk
Glas från Eda
Författare: Gunnar Lersjö
Utgivningsår: 1997
Förlag: Lersjö Foto, Arvika
Format: 150 x 210 mm

ISBN: 01-630-5639-9

Elme Glasbruk
Elme 1917 - 1970
Medverkande: Willy Pettersson,
Ulf Rademyr, Inger Arvidsson,
Sven Cederblad, Jarl Borgarp,
Lars Thor, Ann Pettersson
Utgivningsår: 1997
Format: 165 x 210 mm


Flerohopps Glasbruk
1892 - 1942

Författare: Håkan Sterner och
Manne Hofrén
Utgivningsår: 1942
Förlag: Flerohopps glasbruk
Format: 185 x 250 mmFlygsfors 1930 - 1955
Författare: Olle Högström,
Jan-Erik Andebjörk
Utgivningsår: 1955
Förlag: AB Flygsfors Glasbruk
Format: 185 x 245 mm
Flygsfors och Gadderås glasbruk
Djärva tag. Hyttepoker i förvandling i Flygsfors och Gadderås
Författare: Medlemmar i Samhällsföreningarna i Flygsfors och Gadderås
Utgivningsår: 1989
Förlag: Samhällsföreningarna i Flygsfors och Gadderås
Format: 215 x 215 mm
ISBN: 91-7970-883-8
Glasbruk och hyttor i Sverige 1555 - 1985
Författare: Olof Nordström
Utgivningsår: 1986
Förlag: Smålands museum
Format: 210 x 295 mm

Glasriket runt
Författare: Thomas Jönsson
Utgivningsår: 1999
Förlag: Utbildningsförlaget Brevskolan
Format: 175 x 245
ISBN: 91-574-5467-1


Glass Signatures Trademarks and Trade Names
Författare: Anne Geffken Pullin
Utgivningsår: 1986
Format. 155 x 230 mm
ISBN: 0-87069-462-6
Gullaskrufs Glasbruk
1927 - 1952

Redaktör: Jan Erik Andebjörk
Utgivningsår: 1952
Format: 185 x 245 mmGöteborgs Glasbruk
1761 - 1808

Författare: Arvid Bæckström
Utgivningsår: 1962
Förlag: Industrimuseet, Göteborg
Format: 150 x 210 mm

Hammar glasbruk
Glasfolket.
Buteljglasbruket i Hammar 1854 - 1930

Författare: Annette Alsiö, ABF Södra Närke och LO-sektionen i Askersund
Utgivningsår: 1991
Förlag: ABF Södra Närke
Format: 175 x 240 mm
ISBN: 91-86204-33-5
Henrikstorp. Det Skånska glasbruket 1691 - 1760
Författare: S. E. Noreen och
H Græbe
Utgivningsår: 1964
Format: 215 x 235 mm

Hofmantorps Glasbruks Aktiebolag 1859 - 1878
Författare: Torbjörn Fågelberg
Utgivningsår. 1969
Förlag: Hovmantorps Hembygdsförening
Format: 155 x 220 mm
Hovmatorp. Ett ovanligt vanligt glasbruk
Författare: Rune B Axelsson
Utgivningsår: 1998
Format: 210 x 210 mm
ISBN: 91-630-5603-8
IIttala 125 years of Finnish Glass. Complete History with all Designers
Författare: Marianne Aav,
Markku Salo, Jennifer Hawkins Opie, Kimmo Sarje, Kaisa Koivisto,
Päivi Jantunen, Johanna Luhtala, Salla Heino, Susanna Vakkari,
Merja Vilhunen
Utgivningsår: 2006
Format: 240 x 280 mm
Förlag: Designmuseo, Helsingfors
ISBN: 952-9878-47-8
Johansfors glasbruk
Johansfors 1891 - 1951
Författare: Jan-Erik Andebjörk
Utgivningsår: 1951
Format: 180 x 205 mm

Kalmar län 1994. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård
Glasindustin i Kalmar län:
Torbjörn Fågelberg
Termosar och Konstglas: Birgit Körge
AB Termosindusti, Kalmar glasbruk
Utgivningsår: 1994
Format: 150 x 210 mm
ISSN: 0451-2715
Suomalaista Lasia Finskt glas Finnish Glass
Glasbroschyrer från 1950-talet
Karhula-Iittalan, Nuutajärvi Notsjö, Riihimäki
Utgivningsår: 2004
Förlag: Finlands Glasmuseum
Format: 210 x 295 mm
ISBN: 951-8952.65-5
Kosta glasbruk 1742 - 1942
Författare: Jan Erik Anderbjörk
Utgivningsår: 1942
Förlag: Kosta glasbruk
Format: 200 x 255 mm

Kosta glasbruk
Kosta 1742 - 1960
Författare: Bo Lagercrantz
Utgivningsår: 1960
Förlag: Kosta glasbruk
Format: 125 x 190 mmKosta glasbruk
Kostaglas
Författare: Jan Erik Anderbjörk
Utgivningsår: 1963
Förlag: Kosta Boda
Format: 125 x 190 mm
Kosta Glasbruk
Kosta glaset och konstnärerna
Författare: Ann Marie Herlitz-Gezelius
Utgivningsår: 1987
Förlag: Bokförlaget Signum
Format: 175 x 230 mm
ISBN: 91-85330-82-5


Kosta 1742 250 år 1992. 250 year of craftmanship
Författare: Alf Henrikson,
Olof Nordström, Dag Widman,
Anders Reihnér, Torbjörn Fågelberg, Torsten Carlsson, Erik Carlsson
Utgivningsår: 1992
Förlag: Kosta Boda
Format: 240 x 235 mm
Kosta Glasbruk 
Pris-Courant Kosta
Glasbruks tillverkningar 1855, faksimil
Utgivningsår: 1992
Förlag: Kulturspridaren Förlag
Format: 140 x 215 mm
ISBN: 91-87674-05-x


Kosta Boda
The Kosta Boda Book
Of Glass

Utgivningsår: 1986
Förlag: Kosta Boda
Format: 220 x 285 mm
Kosta Boda
Kosta Bodas sjätte sinne
Redaktör: Annika Hessner Berner
Utgivningsår: 1986
Förlag: Kosta Boda
Format: 245 x 320 mm
ISBN: 91-970869-01-3
Kosta Boda
Edition 1992. Kosta Bodas 250-årsjubileum
Utgivningsår: 1992
Förlag: Kosta Boda
Format: 140 x 210 mm

Limmared 1740 - 1940
Utgivningsår: 1940
Förlag: Limmareds glasbruk
Format: 205 x 285 mmLimmareds glasbruk
Pris-Courant Limmareds och
Bollsjö Glasbruks Tillwerkningar, 1863, faksimil
Utgivningsår: 1990
Förlag: Kulturspridaren Förlag
Format: 140 x 135 mm
ISBN: 91-87674-02-5

Limmared. Bygden - Bruket - Samhället. 1740 - 1990
Utgivningsår: 1990
Förlag: Limmareds Hembygdsförening
Format: 210 x 280 mm

Limmareds Glasbruks
Pris-Kurant I Kristallserviser, Dekoreradt glas, finare Hushållsglas m. m. 1902 (Faksimil)
Utgivningsår: 2010
Förlag: Limmareds Hembygdsförening
Format: 215 x 300 mm
ISBN: 978-91-633-6807-3
Lindefors - Strömbergshyttan
Författare:
Studiegruppen Glas i Hovmantorp

Utgivningsår: 2000
Förlag: Glas i Hovmantorp
Format: 205 x 205 mm
ISBN: 91-630-9523-8Lindshammar. Drömmen om det goda samhället
Författare: Fredrik Nilsson
Utgivningsår: 2008
Förlag: Kulturspridaren Förlag AB
Format: 165 x 240 mm
ISBN: 978-91-87674-34-1
Orreforsglas. Svenska Slöjdföreningens Specialnummer 1
Författare: Erik Wettergren
Utgivningsår: 1921
Förlag: Svenska Slöjdföreningen
Format: 240 x 315 mm
Orrefors Glass Works
Paris 1937

Författare: Erik Wettergren
Utgivningsår: 1937
Förlag: Orrefors glasbruk
Format: 225 x 275 mm


Orrefors
Utgivningsår: 1951
Författare: Carl Hernmark
Förlag: Orrefors glasbruk
Format: 205 x 220 mmOrrefors 1961
Författare: Eje Högstätt, Johan Beyer
Utgivningsår: 1961
Förlag: Orrefors glasbruk
Format: 220 x 220 mm
Utställningskatalog Lunds Konsthall

Orrefors glasbruk
Orreforsglas. Fru Agnes Hellners samling
Författare: Göran Axel-Nilsson,
Jan Erik Andebjörk
Utgivningsår: 1970
Förlag: Smålands Museum
Format: 160 x 160 mm
Utställningskatalog Smålands museum 1970
Orrefors.
Ett Svenskt glasbruk

Författare: Ann Marie Herlitz-Gezelius
Utgivningsår: 1984
Förlag: Atlantis
Format: 235 x 335 mm
ISBN: 91-7486-317-7
Orrefors glasbruk
Konstglasets födelse
Produktion: Anders Reihnér
Utgivningsår: 1988
Förlag: Orrefors glasbruk
Format: 210 x 230 mm

Orrefors glasbruk
Att fånga ljuset. En berättelse om Orreforsglaset
Författare: Mikael Sekund
Utgivningsår: 1984
Förlag: Orrefors glasbruk
Format: 210 x 220 mm
Orrefors. Etthundra år av svensk glaskonst 
Redaktör: Kerstin Wickman
Utgivningsår: 1998
Förlag: Byggförlaget-Kultur
Format: 245 x 330 mm
ISBN: 91-7988-145-9

Orrefors. Glasbrukets histioria 1898 - 1998
Författare: Olle Krantz, Petter Palmqvist, Ola Gummesson, Gunnel Holmér
Utgivningsår: 1998
Förlag: Byggförlaget-Kultur
Format: 245 x 330 mm
ISBN: 91-7988-147-5Orrefors glasbruk
Kärlek till glas. Agnes Hellners samling av Orreforsglas
Författare: Nina Weibull, Jan Hellner, Sara Danius, Agnes Hellner, Knut Bergqvist, Gunnel Holmér
Utgivningsår: 1998
Förlag: Raster Förlag
Format: 250 x 340 mm
ISBN: 91-87214-814
Orrefors 100 år
Redaktör: Barbro Hovstadius
Utgivningsår: 1998
Förlag: Nationalmuseum
Format: 220 x 275 mm
ISBN: 91-7100-563-3


Orrefors. Från järn till glas
Författare: Olle Krantz
Utgivningsår: 1998
Förlag: Kulturspridaren Förlag
Format: 205 x 201 mm
ISBN: 91-87674-14-9
Orrefors och Kosta glasbruk 1930 - 1970
The Best of Modern Swedish Art Glass
With Price Guide
Författare: Mark D. Friedman
Utgivningsår: 2006
Format: 220 x 285 mm
ISBN: 0-9777798-0-7
Orrefors. Fånga ljuset
Förlag: Orrefors glasbruk
Format: 135 x 175 mmPukebergs Glasbruk
1871 - 1946, Minnesskrift

Författare: Sune Ambrosiani
Utgivningsår: 1946
Förlag:  AB Arvid Böhlmarks Lampfabrik
Format: 200 x 280 mmReijmyre glasbruk
Meddelande 1960 - 1961
Författare: Åke Nisbeth
Utgivningsår: 1961
Förlag: Östergötland och Linköpings stads museum
Format: 170 x 240 mm
Jugendglas från Reijmyre 
Författare: Karin Lundgren och Gunnel Mörkfors
Utgivningsår: 2010
Förlag: Östergötlands
länsmuseums förlag
Format: 210 x 250 mm
ISBN: 978-91-85908-80-6Reijmyre Glasbruk 
Redaktör: Gunnel Mörkfors
Utgivningsår: 2010
Förlag: Östergötlands
länsmuseum förlag
Format: 215 x 273 mm
ISBN: 978-91-85908-78-3
Rosdala glasbruk
1900 - 1950

Rosdala 50 år Jubileumsskrift
Författare: Oscar Nyrén, Per Persson, Henning Fransson, Vilhelm Mauritz
Utgivningsår: 1950
Förlag: Rosdala glasbruk
Format: 185 x 250 mm
Rosdala glasbruk
Ett sekel i belysningens tjänst. Rosdala glasbruk 1895 - 1995
Författare: Torbjörn Fogelberg
Utgivningsår: 1994
Förlag: Rosdala glasbruk
Format: 200 x 200 mm
ISBN: 91-630-3097-7
Sandviks glasbruk
Sandviksglas
Produktion: Anders Reihnér
Utgivningsår: 1987
Förlag: Orrefors glasbruk
Format: 210 x 230 mm
Sandviks glasbruk
100 år Sandviks Glasbruk 1889 - 1989
Produktion: Anders Reihnér
Utgivningsår: 1989
Förlag: Orrefors glasbruk
Format: 210 x 230 mmRöster från Sandviks Glasbruk i Hovmantorp 
sandviks glasbruk -
115 år blev det

Utgivningsår: 2005
Förlag: Glas i Hovmantorp
Format: 210 x 210 mmSandö glasbruk 1750 - 1928
Författare: Torbjörn Fogelberg
Utgivningsår: 1968
Format: 215 x 265 mmSurte glasbruk
Författare: Knut Laurin och
Gustaf Näsström
Utgivningsår:1962
Format: 295 x 210 mm


Schwedische Glasmanufakturen
Produktionskatalog
1915 - 1960

Orrefors, Kosta, Elme, Eda och Strömbergshyttan
Utgivningsår: 1987
Förlag: Prestel-Verlag, München
Format: 230 x 305 mm
ISBN: 3-7913-0804-1
Sibbhults och
Färeköps glasbruk

Mästare, Benmakare, Uppblåsare, Anfångare och Inbärare.
Glasbruk i Sibbhult
Författare: Monica Berger
Utgivningsår: 1992
Förlag:: Sibbhults Hembygdsförening
Format: 210 x 255 mm
Skånska Glasbruket
1691 - 1761

Författare: John Sundberg
Utgivningsår: 1940
Förlag: Utgivarens Förlag, Hyllstofta
Format: 165 x 235 mm
Skånska Glasbruket 1691 - 1762. En minnesutställning
Författare: Sven E Noreen,
Henrik Græbe
Utgivningsår: 1962
Format: 160 x 150 mm
Svenska Glasbruk
1555 - 1965

Författare: Jarl Weidow
Utgivningsår:1969
Format: 135 x 205 mm


Sölvesborgs Glasbruk
Text: Willy Nilsson
Utgivningsår: 1990
Format: 215 x 245 mm
ISBN: 91-7979-853-6


Trelleborgs Glasindustri 1919 - 1955 och
Skånska Glasbruket
1955 - 1957

Författare: Torbjörn Fogelberg och Carl Ivar Scheutz
Utgivningsår: 1988
Format: 155 x 125 mm
ISBN: 91-971142-0-0
20th Century Factory Glass
Författare: Lesley Jackson
Utgivningsår: 2000
Förlag: Rizzoli International Publications Inc.
Format: 240 x 285 mm
ISBN: 1-85732-267-3Wentzelholms Glasbruk i Rumskulla 1826 - 1897
Författare: Torbjörn Fogelberg
Utgivningsår: 1969
Förlag: Kalmar läns årsbok
Format: 150 x 215 mm
Åfors Glasbruk.
En färgstark historia

Författare: Lars Thor, Gunnel Holmér, Gunilla Petri, Margareta Artéus-Thor
Utgivningsår: 2001
Förlag: Smålands museum
Format: 215 x 215 mm
ISBN: 91-876-741-73

Åfors Glasbruk
I skenet från en glasugn. Åfors glasbruk och samhälle 1876 - 1978
Tredje upplagan med nya texter om Åfors 1980 - 2006
Utgivningsår: 2006
Förlag: I Glasriket.
Människan - Miljön - Framtiden, ABF
Format: 165 x 240 mm